17 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Pittsburgh

usa

337

25

XẾP HẠNG THE TIMES 113

Khóa học tiếng Anh

BA in Anthropology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Communication Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Film Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Linguistics

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Media and Professional Communications

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Politics-Philosophy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Public Service

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Social Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA or BS in Economics/Business

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Social Work

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Mathematics-Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$32,656.00 (756,721,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Pittsburgh là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, đào tạo ra nhiều cựu sinh viên xuất sắc.

  • Một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ.
  • Top 5 Trường đại học công vùng Đông Bắc (Wall Street Journal).
  • Năm 2018, trường đã hỗ trợ thành lập 23 công ty start-up
  • Toà nhà 42 tầng với phong cách Gothic Revival là biểu tượng.