COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

18 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Pittsburgh

usa

497

26

XẾP HẠNG THE TIMES 113

Khóa học tiếng Anh

Anthropology, BA

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Economics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA or BS in Economics/Business

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Political Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Communication Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020

US$41,508.00 (961,947,900 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Social Work

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS FOR GRADUATION

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (B.S.) in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Mathematics-Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BS in Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BS in Economics-Statistics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Communication, BA

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Film and Media Studies, BA

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,802,800 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Pittsburgh là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, đào tạo ra nhiều cựu sinh viên xuất sắc.

  • Một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ.
  • Top 5 Trường đại học công vùng Đông Bắc (Wall Street Journal).
  • Năm 2018, trường đã hỗ trợ thành lập 23 công ty start-up
  • Toà nhà 42 tầng với phong cách Gothic Revival là biểu tượng.