COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

11 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Pittsburgh

usa

598

27

XẾP HẠNG THE TIMES 113

Khóa học tiếng Anh

Applied Developmental Psychology, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$32,656.00 (756,868,112 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Science Degree in Dental Hygiene

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 6 kỳ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,868,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Degree in Dental Hygiene

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 131 CREDITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Emergency Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$41,508.00 (962,030,916 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Nursing

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$41,508.00 (962,030,916 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Nutrition Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$41,508.00 (962,030,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Rehabilitation Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$41,508.00 (962,030,916 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Gender, Sexuality, and Women’s Studies, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,868,112 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Health Services (BA)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM TOTAL OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Health Services (BS)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Psychology, BS

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$32,656.00 (756,868,112 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Pittsburgh là một trong những trường đại học lâu đời nhất tại Mỹ với mạng lưới cựu sinh viên đầy ấn tượng.

  • Một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ
  • Đại học công lập hàng đầu tại vùng Đông Bắc (WSJ, 2020)
  • Năm 2019, Pitt được đánh giá đứng đầu với 79 sáng chế
  • Tòa nhà Signature 42 tầng với kiến trúc Phục hưng Gothic