109 khóa học tại University of Pittsburgh

usa

563

11

XẾP HẠNG THE TIMES 140

Khóa học tiếng Anh

A&S/Business, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

A&S/Business, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, BSBA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$38,446.00 (961,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Africana Studies - English, BA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Africana Studies, BA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture, BS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Degree in Dental Hygiene

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

US$48,747.00 (1,218,675,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Athletic Training, BS-MS

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 March 2022

US$43,374.00 (1,084,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Architectural Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Astronomy

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 April 2022

US$34,124.00 (853,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Pittsburgh

University of Pittsburgh là một trong những trường đại học lâu đời nhất tại Mỹ với mạng lưới cựu sinh viên đầy ấn tượng.

  • Một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ
  • Đại học công lập hàng đầu tại vùng Đông Bắc (WSJ, 2020)
  • Năm 2019, Pitt được đánh giá đứng đầu với 79 sáng chế
  • Tòa nhà Signature 42 tầng với kiến trúc Phục hưng Gothic