COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

2 khóa học Ngôn ngữ học tại University of North Texas

usa

849

10

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Linguistics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$21,125.00 (489,677,500 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Linguistics

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$15,043.00 (348,696,740 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Quỹ Carnegie xếp hạng UNT nằm trong top 3% các trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ.

  • Hơn 200 chương trình cấp bằng cho sinh viên lựa chọn
  • 77 chương trình học thuật nằm trong top 100 toàn quốc
  • Là một trong những trường đại học an toàn nhất cả nước
  • Có chất lượng ẩm thực đứng thứ hai toàn quốc