COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Marketing tại University of North Texas

usa

790

7

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Administration in Marketing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$21,125.00 (489,571,875 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Consumer Experience Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$21,125.00 (489,571,875 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Home Furnishings Merchandising

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$21,125.00 (489,571,875 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Merchandising

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$21,125.00 (489,571,875 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 69 HOURS BEYOND MASTER'S OR 99 HOURS BEYOND BACHELOR'S

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,043.00 (348,621,525 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Public Relations

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,043.00 (348,621,525 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Merchandising

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 36 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,043.00 (348,621,525 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MBA - Master of Business Administration in Marketing

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$15,754.00 (365,098,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Quỹ Carnegie xếp hạng UNT nằm trong top 3% các trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ.

  • Hơn 200 chương trình cấp bằng cho sinh viên lựa chọn
  • 77 chương trình học thuật nằm trong top 100 toàn quốc
  • Là một trong những trường đại học an toàn nhất cả nước
  • Có chất lượng ẩm thực đứng thứ hai toàn quốc