COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

274 khóa học tại University of North Texas

usa

1499

22

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Master of Science in Advanced Data Analytics

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

US$15,988.00 (368,683,280 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting with a concentration in Audit and Assurance, MS

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021

US$18,238.00 (420,568,280 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting with a concentration in Corporate Accounting, MS

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021

US$18,238.00 (420,568,280 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Management in Libraries and Information Agencies Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021

US$15,988.00 (368,683,280 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Behavior Analysis - M.A.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021

US$15,988.00 (368,683,280 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art Museum Education Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021

US$15,988.00 (368,683,280 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Artificial Intelligence, MS

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 June 2021

US$17,068.00 (393,588,080 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Latino Culture, Economy and Policy (LCEP)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$21,074.00 (485,966,440 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Arts and Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$21,074.00 (485,966,440 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Sciences in Learning Technologies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$21,074.00 (485,966,440 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$21,074.00 (485,966,440 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$21,986.00 (506,997,160 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of North Texas

Quỹ Carnegie xếp hạng UNT nằm trong top 3% các trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ.

  • Hơn 200 chương trình cấp bằng cho sinh viên lựa chọn
  • 77 chương trình học thuật nằm trong top 100 toàn quốc
  • Là một trong những trường đại học an toàn nhất cả nước
  • Có chất lượng ẩm thực đứng thứ hai toàn quốc