COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

279 khóa học tại University of North Texas

usa

2603

52

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Master of Science in Advanced Data Analytics

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

US$15,988.00 (399,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting with a concentration in Audit and Assurance, MS

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

US$18,238.00 (455,950,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting with a concentration in Corporate Accounting, MS

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

US$18,238.00 (455,950,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Management in Libraries and Information Agencies Certificate

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

US$15,988.00 (399,700,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Behavior Analysis - M.A.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

US$15,988.00 (399,700,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art Museum Education Certificate

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

US$15,988.00 (399,700,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Artificial Intelligence, MS

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

US$17,068.00 (426,700,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Latino Culture, Economy and Policy (LCEP)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

US$21,074.00 (526,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Applied Arts and Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

19 November 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Sciences in Learning Technologies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

US$21,074.00 (526,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

US$21,074.00 (526,850,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Art History

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

US$21,986.00 (549,650,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of North Texas

Quỹ Carnegie xếp hạng UNT nằm trong top 3% các trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ.

  • 239 chương trình đào tạo cấp bằng cho sinh viên lựa chọn
  • 89 chương trình học được xếp hạng trong top 100 Hoa Kỳ
  • Được mệnh danh là một trong những học xá an toàn nhất Hoa Kỳ
  • Xếp thứ 2 Hoa Kỳ về đại học có ẩm thực ngon nhất