Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

267 khóa học tại University of North Texas

usa

3931

92

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Master of Science in Advanced Data Analytics

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

US$16,394.00 (409,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Management in Libraries and Information Agencies Certificate

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$16,254.00 (406,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Behavior Analysis - M.A.

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

US$16,254.00 (406,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Artificial Intelligence, MS

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023

US$17,334.00 (433,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Latino Culture, Economy and Policy (LCEP)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022, 1 April 2023

US$21,074.00 (526,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Arts and Sciences

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Sciences in Learning Technologies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022, 1 April 2023

US$21,074.00 (526,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Anthropology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022, 1 April 2023

US$21,074.00 (526,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art History

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022, 1 April 2023

US$22,154.00 (553,850,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Biochemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022, 1 April 2023

US$21,650.00 (541,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022, 1 April 2023

US$21,650.00 (541,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 17 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

15 November 2022, 1 April 2023

US$21,650.00 (541,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of North Texas

Quỹ Carnegie xếp hạng UNT nằm trong top 3% các trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ.

  • 239 chương trình đào tạo cấp bằng cho sinh viên lựa chọn
  • 89 chương trình học được xếp hạng trong top 100 Hoa Kỳ
  • Được mệnh danh là một trong những học xá an toàn nhất Hoa Kỳ
  • Xếp thứ 2 Hoa Kỳ về đại học có ẩm thực ngon nhất

Tư vấn du học