COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Học sư phạm tại The University of New Orleans

usa

1384

61

Bachelor of Science in Elementary Education and Mild/Moderate Disabilities - Integrated to Merged ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (328,853,250 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Secondary Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (328,853,250 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy in Educational Administration (Ph.D.)

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 52 HOURS BEYOND THE MASTER'S DEGREE

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (316,987,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy, Counselor Education

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 117 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (316,987,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.Ed. in Higher Education

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (316,987,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Education in Counseling (M.Ed.)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (316,987,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Education in Educational Leadership (M.Ed.)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (316,987,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại Louisiana, Hoa Kỳ, niềm tự hào của trường là cung cấp chất lượng đào tạo xuất sắc đến tất cả mọi người.

  • Môi trường đại học đa dạng và đa văn hóa
  • Nằm giữa lòng thành phố New Orleans sôi động
  • Hỗ trợ tài chính cho 77% sinh viên
  • Đào tạo những sinh viên sẵn sàng hành nghề sau khi tốt nghiệp