3 khóa học Y tại The University of New Orleans

usa

1952

70

Pre-Cardiopulmonary Science (Respiratory Therapy/Cardiovascular Technology)

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Clinical Laboratory Sciences

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 65 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-Occupational Therapy

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại Louisiana, Hoa Kỳ, niềm tự hào của trường là cung cấp chất lượng đào tạo xuất sắc đến tất cả mọi người.

  • Môi trường đại học đa dạng và đa văn hóa
  • Nằm giữa lòng thành phố New Orleans sôi động
  • Hỗ trợ tài chính cho 77% sinh viên
  • Đào tạo những sinh viên sẵn sàng hành nghề sau khi tốt nghiệp