COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại The University of New Orleans

usa

769

33

Bachelor of Science in Electrical Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (327,221,400 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Computer Science (M.S.)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (315,414,680 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Data Analytics

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$13,678.00 (315,414,680 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Business Administration Traditional Track

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (315,414,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Geographic Information Systems (GIS) Certificate

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (315,414,680 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại Louisiana, Hoa Kỳ, niềm tự hào của trường là cung cấp chất lượng đào tạo xuất sắc đến tất cả mọi người.

  • Môi trường đại học đa dạng và đa văn hóa
  • Nằm giữa lòng thành phố New Orleans sôi động
  • Hỗ trợ tài chính cho 77% sinh viên
  • Đào tạo những sinh viên sẵn sàng hành nghề sau khi tốt nghiệp