5 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc đại học tại The University of New Orleans

usa

2089

65

Bachelor of Science in Accounting

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (328,817,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business Administration

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (328,817,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (328,817,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (328,817,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Marketing

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (328,817,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại Louisiana, Hoa Kỳ, niềm tự hào của trường là cung cấp chất lượng đào tạo xuất sắc đến tất cả mọi người.

  • Môi trường đại học đa dạng và đa văn hóa
  • Nằm giữa lòng thành phố New Orleans sôi động
  • Hỗ trợ tài chính cho 77% sinh viên
  • Đào tạo những sinh viên sẵn sàng hành nghề sau khi tốt nghiệp