Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

86 khóa học tại The University of New Orleans

usa

757

24

Anthropology (B.A.)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Biological Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Film and Theatre - Film Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Film and Theatre - Theatre Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Fine Art

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in History

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in International Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Music

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Philosophy

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Political Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Romance Languages

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022

US$14,190.00 (354,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of New Orleans

Tọa lạc tại Louisiana, Hoa Kỳ, niềm tự hào của trường là cung cấp chất lượng đào tạo xuất sắc đến tất cả mọi người.

  • Môi trường đại học đa dạng và đa văn hóa
  • Nằm giữa lòng thành phố New Orleans sôi động
  • Hỗ trợ tài chính cho 77% sinh viên
  • Đào tạo những sinh viên sẵn sàng hành nghề sau khi tốt nghiệp

Tư vấn du học