93 khóa học tại The University of New Orleans

null

1979

58

B.S. in Healthcare Management

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Psychology

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Art in Political Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts Degree in Fine Arts

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Anthropology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in English

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Film and Theatre - Film Arts

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Film and Theatre - Theatre Arts

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in International Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Music

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Philosophy

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười 2019, 13 Tháng Một 2020, 9 Tháng Sáu 2020

US$14,190.00 (329,328,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại Louisiana, Hoa Kỳ, niềm tự hào của trường là cung cấp chất lượng đào tạo xuất sắc đến tất cả mọi người.

  • Môi trường đại học đa dạng và đa văn hóa
  • Nằm giữa lòng thành phố New Orleans sôi động
  • Hỗ trợ tài chính cho 77% sinh viên
  • Đào tạo những sinh viên sẵn sàng hành nghề sau khi tốt nghiệp