97 khóa học tại The University of New Orleans

null

1589

71

Applied Physics (M.S.)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 HOURS OF COURSEWORK - THESIS; 33 HOURS OF COURSEWORK - NO THESIS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (317,356,956 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Arts Administration M.A.

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$13,678.00 (317,356,956 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Art in Political Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Film and Theatre - Film Arts

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Film and Theatre - Theatre Arts

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Fine Art

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Music

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Philosophy

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Romance Languages

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 20 Tháng Một 2021

US$14,190.00 (329,236,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc tại Louisiana, Hoa Kỳ, niềm tự hào của trường là cung cấp chất lượng đào tạo xuất sắc đến tất cả mọi người.

  • Môi trường đại học đa dạng và đa văn hóa
  • Nằm giữa lòng thành phố New Orleans sôi động
  • Hỗ trợ tài chính cho 77% sinh viên
  • Đào tạo những sinh viên sẵn sàng hành nghề sau khi tốt nghiệp