14 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of New Mexico

usa

171

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts in Environmental Planning and Design (B.A.E.P.D.)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$23,292.00 (539,792,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BBA in Interdisciplinary Film and Digital Media (IFDM)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$23,292.00 (539,792,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BBA in Management Information Systems

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$23,292.00 (539,792,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$23,292.00 (539,792,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BS in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 121

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$23,292.00 (539,792,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Computer Engineering (M.S.)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 31 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Computer Science (M.S.)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$24,942.00 (578,030,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Information Systems and Assurance

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 32 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$24,942.00 (578,030,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Mechanical Engineering (M.S.) - Space Systems Engineering (MSME)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 34 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration in Management Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 43 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$24,942.00 (578,030,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration/Master of Engineering in Electrical or Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$24,942.00 (578,030,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration/Master of Engineering in Electrical or Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$24,942.00 (578,030,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH