Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

258 khóa học tại University of Nevada, Las Vegas

usa

779

14

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Advanced Graduate Certificate in Addiction Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$22,807.00 (570,175,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Graduate Certificate in Emergency Nurse Practitioner

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$22,807.00 (570,175,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Graduate Certificate in Medical Physics

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$22,807.00 (570,175,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Graduate Certificate in Mental Health Counseling

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - TRACK: 12 - 24 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$22,807.00 (570,175,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Graduate Certificate in Nursing Education (Post Master's)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$22,807.00 (570,175,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Graduate Certificate in Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$22,807.00 (570,175,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Graduate Certificate in Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner for the FNP

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

US$22,807.00 (570,175,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Artist Diploma

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$22,807.00 (570,175,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts - Journalism and Media Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$24,984.00 (624,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in African American and African Diaspora Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$24,984.00 (624,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$24,984.00 (624,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Art

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$24,984.00 (624,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Nevada

UNLV cung cấp chất lượng giảng dạy xuất sắc và phương pháp hiện đại đa dạng, nhờ đó sinh viên của trường luôn dẫn đầu trong lĩnh vực mà họ đã chọn.

  • Nhiều chương trình học đa dạng, có cả các khóa học độc đáo
  • Trường đa dạng nhất Hoa Kỳ (U.S. News & World Report 2022)
  • Đời sống sinh viên hòa cùng bầu không khí sôi động ở Las Vegas
  • Nhận giải R1 từ Carnegie cho hoạt động học tập nghiên cứu

Tư vấn du học