4 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại University of Louisville

usa

89

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Doctor of Philosophy (PhD) in Urban and Public Affairs

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - : 48

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 11 Tháng Năm 2020, 17 Tháng Tám 2020

US$27,114.00 (627,735,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Real Estate Development (RED CRE)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - : 18

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Juris Doctor/Master of Urban Planning

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - CREDIT HOUR REQUIREMENT BY 21 HOURS AND EARN JD AND MUP DEGREES IN APPROXIMATELY FOUR CALENDAR YEARS.

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Urban Planning

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - : 45

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 17 Tháng Tám 2020

US$27,114.00 (627,735,194 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH