1 khóa học Hoá Hữu Cơ tại University of Iowa

usa

224

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicinal and Natural Products Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Four to five years

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$30,549.50 (708,809,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH