4 khóa học Khoa học Trái đất tại University of Iowa

usa

223

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.A. in Geoscience

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

US$31,458.00 (729,888,516 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Geoscience

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

US$31,458.00 (729,888,516 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Geoscience

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 72 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$30,549.50 (708,809,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Geoscience

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS OF GRADUATE CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$30,549.50 (708,809,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH