1 khóa học Ngôn Ngữ Kí Hiệu tại University of Houston

usa

2257

18

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts in American Sign Language Interpreting

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

US$25,338.00 (589,501,239 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH