COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại University of Delaware

usa

1801

47

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Three Languages

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (791,743,400 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music in Music Education - Choral/General or Instrumental

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 128 CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (791,743,400 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Mathematics Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (791,743,400 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MA in Childhood Foreign Language Education

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts (M.A.) in Teaching English as a Second Language

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2021

US$34,164.00 (791,836,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Music - Teaching Concentration

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - COMPLETE 32 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2021

US$34,164.00 (791,836,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Earth Science Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (791,743,400 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ