4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn bậc cao học tại University of Delaware

usa

2272

40

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Hospitality Business Analytics

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$34,164.00 (791,665,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Hospitality Business Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MS in Hospitality Business Management/MBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 59 - 60 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MS in Hospitality Business Management/MBA - Master of Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 59 - 60 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Delaware đang tuyển sinh lứa sinh viên tiếp theo là những người nhiệt huyết thay đổi thế giới theo hướng tích cực.

  • Khuôn viên chính tọa lạc tại Newark, Delaware
  • Bảy trường trực thuộc với những chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đạt chứng nhận quốc gia
  • Một trong những chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ.