41 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Delaware

usa

2288

40

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Applied Molecular Biology and Biotechnology / Medical Sciences 4+1 (BS/MS)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Psychology Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Medical Laboratory Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Cognitive Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Behavior Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Medical Diagnostics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 121 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nutrition and Medical Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

US$34,160.00 (791,572,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing Practice

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Sáu 2020

US$34,164.00 (791,665,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Delaware đang tuyển sinh lứa sinh viên tiếp theo là những người nhiệt huyết thay đổi thế giới theo hướng tích cực.

  • Khuôn viên chính tọa lạc tại Newark, Delaware
  • Bảy trường trực thuộc với những chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đạt chứng nhận quốc gia
  • Một trong những chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ.