8 khóa học Âm nhạc tại University of Delaware

usa

2450

48

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (793,827,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Applied Music

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 126 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (793,827,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Music Composition

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 128 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (793,827,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Music Education - Choral/General or Instrumental

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 128 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (793,827,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Music History and Literature

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 126 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (793,827,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Music Theory

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 126 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (793,827,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music - Composition

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - COMPLETE 34 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

US$34,164.00 (793,920,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Performance

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - COMPLETE 35 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

US$34,164.00 (793,920,114 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Delaware đang tuyển sinh lứa sinh viên tiếp theo là những người nhiệt huyết thay đổi thế giới theo hướng tích cực.

  • Khuôn viên chính tọa lạc tại Newark, Delaware
  • Bảy trường trực thuộc với những chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đạt chứng nhận quốc gia
  • Một trong những chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ.