19 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Delaware

usa

1170

43

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Art

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Music

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts in Fine Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music in Applied Music

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music in Music Composition

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music in Music Education - Choral/General or Instrumental

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music in Music History and Literature

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music in Music Theory

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Fashion Design and Product Innovation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Fashion Merchandising and Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (788,054,120 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Art History

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2021

US$34,164.00 (788,146,398 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Socially Responsible and Sustainable Apparel Business

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 9 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ