COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

9 khóa học Kế toán tại University of Delaware

usa

1801

47

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 123 CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (791,743,400 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 121 CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,160.00 (791,743,400 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Accounting Practice

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Accounting / MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,164.00 (791,836,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Accounting / MBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

US$34,164.00 (791,836,110 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Finance/MBA - Master of Business Administration

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Finance/MBA - Master of Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ