12 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc cao học tại University of Delaware

usa

2159

54

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Financial Services Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 45 - 54 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Economics and Entrepreneurship for Educators

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Accounting Practice

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Accounting / MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Accounting / MBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Finance/MBA - Master of Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in International Business

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MS in International Business/MBA - Master of Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in International Business/MBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MS in Finance/MBA - Master of Business Administration

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ