2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng bậc cao học tại University of Delaware

usa

2151

54

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Urban Affairs and Public Policy

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Urban Affairs and Public Policy

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ