3 khóa học Khoa học đại cương tại University of Delaware

usa

2396

57

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Associate in Arts in Arts and Sciences

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$10,550.00 (246,189,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Science in Arts and Sciences

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (797,140,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Preservation Studies

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

US$34,164.00 (797,234,022 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ