19 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Delaware

null

2151

54

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Associate in Arts (AA) in Education

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$10,550.00 (244,781,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S.Ed in Elementary Teacher Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - TOTAL 122 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (792,580,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Sociology Education

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (792,580,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Three Languages

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (792,580,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music in Music Education - Choral/General or Instrumental

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 128 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (792,580,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Early Childhood Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (792,580,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Earth Science Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (792,580,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Mathematics Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (792,580,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education (Ed.D.) in Educational Leadership

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 54 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4-5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Statistics and Research Methods

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - A MINIMUM OF 55 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Ed. in Literacy

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ