27 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of Delaware

null

2151

54

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Biomedical Engineering / Master of Business Administration (BBE/MBA)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Civil Engineering / Master of Business Administration (BCE/MBA)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Computer Engineering / Master of Business Administration (BCPE/MBA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environmental Engineering / Master of Business Administration (BENE/MBA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Mechanical Engineering / Master of Business Administration (BME/MBA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D.)/MBA - Master of Business Administration in Biological Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - : 63

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Hotel, Restaurant and Institutional Management / Business Management 4+1 (BS/MBA)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Economics/MBA - Master of Business Administration

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 57

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Economics/MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 57

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Chemical Engineering/MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Chemical Engineering/MBA - Master of Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - AT LEAST 60 GRADUATE CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Civil Engineering/MBA - Master of Business Administration

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 63 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,164.00 (792,673,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ