323 khóa học tại University of Delaware

usa

298

3

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Applied Molecular Biology and Biotechnology / Medical Sciences 4+1 (BS/MS)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Education

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$10,550.00 (263,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts in Arts and Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$10,550.00 (263,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Science in Agriculture and Natural Resources

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 62 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Science in Arts and Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S.Ed in Elementary Teacher Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Africana Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Ancient Greek and Roman Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art Conservation

Bằng đại học

Toàn thời gian - 124 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2022

US$34,160.00 (854,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học