340 khóa học tại University of Delaware

null

2130

54

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Applied Molecular Biology and Biotechnology / Medical Sciences 4+1 (BS/MS)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Arts (AA) in Education

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$10,550.00 (244,549,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Arts in Arts and Sciences

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$10,550.00 (244,549,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Science in Agriculture and Natural Resources

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - COMPLETE A MINIMUM OF 62 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate in Science in Arts and Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S.Ed in Elementary Teacher Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - TOTAL 122 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Africana Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Ancient Greek and Roman Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art Conservation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 124 CREDITS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 8 Tháng Hai 2021

US$34,160.00 (791,828,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Delaware đang tìm kiếm thế hệ sinh viên tiếp theo có nhiệt huyết tạo tác động tích cực trên thế giới.

  • Học xá chính tại Newark, Delaware
  • 7 trường thành viên với nhiều chương trình đa dạng
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao, được công nhận toàn quốc
  • Chương trình ESL uy tín hàng đầu tại Mỹ