COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

126 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Cincinnati

usa

1268

5

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree in Pre-Health Professions

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$15,654.00 (362,859,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate Degree in Pre-Nursing

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$13,776.00 (319,327,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate Degree in Pre-Pharmacy

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$13,776.00 (319,327,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Business in Healthcare Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$13,776.00 (319,327,680 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Applied Science in Dental Hygiene Technology

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$15,654.00 (362,859,720 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Applied Science in Medical Assisting Services

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$15,654.00 (362,859,720 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Applied Science in Nursing Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$15,654.00 (362,859,720 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Applied Science in Physical Therapist Assistant

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$13,776.00 (319,327,680 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Applied Science in Respiratory Care

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$13,776.00 (319,327,680 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Applied Science in Surgical Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

US$13,776.00 (319,327,680 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts in Pre-Health Promotion and Education

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$15,654.00 (362,859,720 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021, 23 Tháng Tám 2021

US$13,776.00 (319,327,680 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Cincinnati là nơi khai sinh của chương trình kết hợp (co-op) và dẫn đầu thế giới về việc ứng dụng học tập trong hơn 200 năm qua.

  • #1 đại học công lập về chương trình co-op và thực tập ở Hoa Kỳ
  • Có sự hỗ trợ tuyệt vời cho sinh viên quốc tế
  • Hơn 400 chương trình cấp bằng, gồm cả Chương trình chuyển tiếp
  • Nơi có độ an toàn tuyệt vời và cuộc sống đô thị sôi động