12 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Bridgeport

usa

7022

75

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Criminal Justice and Human Security

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,815,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in International Political Economy and Diplomacy

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,815,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Mass Communication

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,815,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Religion and Politics

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,815,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Social Sciences

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,815,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A., B.S. in Political Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,815,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. Human Services and Psychology (Double Major)

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Human Services

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,815,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Global Development and Peace

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 học kỳ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Global Media and Communication Studies

57 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.S. in Counseling

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - CLINICAL MENTAL HEALTH COUNSELING: 60 CREDIT HOURS; COLLEGE STUDENT PERSONNEL: 45 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters of Arts in Criminal Justice and Human Security

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khu học xá chính trải dài trên 20 hecta sở hữu góc nhìn xuống eo biển Long Island và cảnh trí tuyệt đẹp của Đại Tây Dương.

  • Bridgeport tọa lạc ngay gần Boston và New York City
  • Xếp thứ 3 toàn vùng về tỉ lệ sinh viên quốc tế
  • Xếp thứ 17 toàn vùng về đa dạng sinh viên
  • Sĩ số lớp học quy mô nhỏ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16:1