19 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Bridgeport

usa

6768

73

Khóa học tiếng Anh

A.S. in Dental Hygiene

86 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$38,000.00 (878,514,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. Human Services and Psychology (Double Major)

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Dental Hygiene

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 123 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$38,000.00 (878,514,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Health Science

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tám 2020

US$31,920.00 (737,952,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Medical Laboratory Sciences

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 121 - 128 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$31,920.00 (737,952,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Psychology

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$31,920.00 (737,952,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$36,500.00 (843,836,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Chiropractic (D.C.)

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$29,270.00 (676,687,276 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Naturopathic Medicine (N.D.)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$28,650.00 (662,353,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Traditional Chinese Medicine (D-TCM)

36 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Joint D.C./M.S. Nutrition Degree

58 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Joint N.D./M.S. Nutrition Degree

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 14

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khu học xá chính trải dài trên 20 hecta sở hữu góc nhìn xuống eo biển Long Island và cảnh trí tuyệt đẹp của Đại Tây Dương.

  • Bridgeport tọa lạc ngay gần Boston và New York City
  • Xếp thứ 3 toàn vùng về tỉ lệ sinh viên quốc tế
  • Xếp thứ 17 toàn vùng về đa dạng sinh viên
  • Sĩ số lớp học quy mô nhỏ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16:1