19 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Bridgeport

4376

63

Khóa học tiếng Anh

A.S. in Dental Hygiene

48 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$38,000.00 (882,177,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. Human Services and Psychology (Double Major)

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Dental Hygiene

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 123 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$38,000.00 (882,177,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Health Science

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Tám 2019, 6 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (741,029,184 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Medical Laboratory Sciences

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 121 - 128 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (741,029,184 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Psychology

43 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (741,029,184 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$36,500.00 (847,354,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Chiropractic (D.C.)

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$29,270.00 (679,508,904 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Naturopathic Medicine (N.D.)

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

US$28,650.00 (665,115,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Traditional Chinese Medicine (D-TCM)

28 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Joint D.C./M.S. Nutrition Degree

28 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Joint N.D./M.S. Nutrition Degree

21 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 14

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là một trong những trường đa sắc tộc nhất ở Mỹ, Đại học Bridgeport chào đón sinh viên đến từ 80 quốc gia trên thế giới.

  • Học xá rộng hơn 20 ha với quang cảnh tuyệt đẹp
  • Đa dạng dịch vụ hỗ trợ học viên trong quá trình học
  • Gần New York và các địa điểm văn hóa lớn
  • Hỗ trợ lập kế hoạch việc làm chu đáo từng bước