6 khóa học Khoa học Máy tính tại University of Bridgeport

4389

64

Khóa học tiếng Anh

B.S. in Computer Engineering

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 132 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,528,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.S. in Computer Science

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,528,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computer Engineering Technology

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (740,528,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.S. in Computer Engineering

10 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 34 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.S. in Computer Science

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 34 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science and Engineering

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - AT LEAST 30 CREDIT HOURS OF COURSE WORK, NOT INCLUDING THE DISSERTATION, BEYOND THE MSC. DEGREE

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Là một trong những trường đa sắc tộc nhất ở Mỹ, Đại học Bridgeport chào đón sinh viên đến từ 80 quốc gia trên thế giới.

  • Học xá rộng hơn 20 ha với quang cảnh tuyệt đẹp
  • Đa dạng dịch vụ hỗ trợ học viên trong quá trình học
  • Gần New York và các địa điểm văn hóa lớn
  • Hỗ trợ lập kế hoạch việc làm chu đáo từng bước