23 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Bridgeport

null

5215

66

Khóa học tiếng Anh

A.S. in Dental Hygiene

77 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$38,000.00 (886,749,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. Human Services and Psychology (Double Major)

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Dental Hygiene

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 123 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$38,000.00 (886,749,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

B.S. in Health Sciences

55 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$31,920.00 (744,869,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Medical Laboratory Sciences

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - TOTAL SEMESTER HOURS: 122-130

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$31,920.00 (744,869,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Professional Studies - Healthcare Administration

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

B.S. in Psychology

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - : 120

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$31,920.00 (744,869,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Nursing

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$36,500.00 (851,745,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Chiropractic (D.C.)

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$29,270.00 (683,030,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Traditional Chinese Medicine (D-TCM)

34 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Joint D.C./M.S. Nutrition Degree

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. in Chinese Herbology

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cách thành phố New York chỉ một giờ, ngôi trường nằm trên 400 mẫu đất công viên dọc theo bờ biển Long Island Sound.

  • Bridgeport tọa lạc ngay gần Boston và New York
  • Trường đại học đa dạng thứ 39 tại Mỹ
  • Học bổng dựa trên thành tích học tập cho sinh viên quốc tế
  • Lớp học quy mô nhỏ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16:1