7 khóa học Kỹ thuật tại University of Bridgeport

null

5083

64

Khóa học tiếng Anh

B.S. in Electrical Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$31,920.00 (743,145,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Mechanical Engineering

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$31,920.00 (743,145,480 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. in Biomedical Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 34 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. in Electrical Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30-34 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. in Mechanical Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.S. in Technology Management

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - A MINIMUM NUMBER OF 30-34 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Technology Management

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 30 CREDIT HOURS OF GRADUATE COURSES IN ADDITION TO A 15 CREDIT HOUR DISSERTATION WORK

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cách thành phố New York chỉ một giờ, ngôi trường nằm trên 400 mẫu đất công viên dọc theo bờ biển Long Island Sound.

  • Bridgeport tọa lạc ngay gần Boston và New York
  • Trường đại học đa dạng thứ 39 tại Mỹ
  • Học bổng dựa trên thành tích học tập cho sinh viên quốc tế
  • Lớp học quy mô nhỏ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16:1