COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Bridgeport

null

1267

32

Khóa học tiếng Anh

A.A. in General Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

A.S. in General Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in Computer Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$32,860.00 (758,063,770 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in Computer Science

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$32,860.00 (758,063,770 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in General Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$32,860.00 (758,063,770 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Computer Engineering Technology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$32,860.00 (758,063,770 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Analytics and Intelligence BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

US$32,860.00 (758,063,770 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Computer Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 34 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

M.S. in Computer Science

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - A TOTAL OF 34 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Masters in Artificial Intelligence, MS Degree Program

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 34 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science and Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - AT LEAST 30 CREDIT HOURS OF COURSE WORK, NOT INCLUDING THE DISSERTATION, BEYOND THE MSC. DEGREE

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 18 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cách thành phố New York chỉ một giờ, ngôi trường nằm trên 400 mẫu đất công viên dọc theo bờ biển Long Island Sound.

  • Bridgeport tọa lạc ngay gần Boston và New York
  • Trường đại học đa dạng thứ 39 tại Mỹ
  • Học bổng dựa trên thành tích học tập cho sinh viên quốc tế
  • Lớp học quy mô nhỏ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16:1