88 khóa học tại University of Bridgeport

null

5167

58

Khóa học tiếng Anh

A.A. in Business Administration

26 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

A.A. in Fashion Merchandising

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

A.A. in General Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

A.S. in Dental Hygiene

60 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$38,000.00 (890,545,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

A.S. in General Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Criminal Justice and Human Security

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in International Political Economy and Diplomacy

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Martial Arts

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Mass Communication

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Religion and Politics

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Social Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A., B.S. in English

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 8 học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019, 21 Tháng Một 2020

US$31,920.00 (748,057,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khu học xá chính trải dài trên 20 hecta sở hữu góc nhìn xuống eo biển Long Island và cảnh trí tuyệt đẹp của Đại Tây Dương.

  • Bridgeport tọa lạc ngay gần Boston và New York City
  • Xếp thứ 3 toàn vùng về tỉ lệ sinh viên quốc tế
  • Xếp thứ 17 toàn vùng về đa dạng sinh viên
  • Sĩ số lớp học quy mô nhỏ, tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16:1