29 khóa học Học sư phạm tại University of Arizona

usa

5202

139

XẾP HẠNG THE TIMES 104

Bachelor of Applied Sciences - Early Childhood Education Emphasis

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$36,600.00 (854,079,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Education - Elementary Education: Bilingual Emphasis

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$36,600.00 (854,079,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Education - Elementary Education: English as a Second Language Emphasis

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$36,600.00 (854,079,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Mathematics - Education Emphasis

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$36,600.00 (854,079,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Education: Mild to Moderate Disabilities

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$36,600.00 (854,079,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Molecular and Cellular Biology: Education and Communication Emphasis

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$36,600.00 (854,079,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ed.D. in Educational Leadership

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 63 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in American Indian Higher Education

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

US$22,400.00 (522,715,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Middle Eastern Culture and Pedagogy

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (522,715,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in P-20 Higher Education and Educational Leadership

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 9

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

US$22,400.00 (522,715,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.A in Second Language Learning and Educational Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

US$22,400.00 (522,715,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MA in Teaching and Teacher Education

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - : 33

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 September 2020

US$22,400.00 (522,715,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Arizona được xếp trong tốp 100 trường đại học toàn cầu và là trường đại học số 1 và đầu tiên ở tiểu bang Arizona.

  • Thuộc nhóm đại học tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. News & World Report)
  • Thành viên của hiệp hội AAU danh giá
  • Hơn 300 chương trình đào tạo
  • Thuộc tốp 50 trường đại học công lập hàng đầu cả nước