37 khóa học Y tại University of Arizona

usa

4569

126

XẾP HẠNG THE TIMES 104

Bachelor of Science in Emergency Medical Services

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$36,566.00 (849,738,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Sciences - Physiology and Medical Sciences

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$36,566.00 (849,738,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Speech, Language and Hearing Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$36,566.00 (849,738,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSE in Rehabilitation Studies and Services

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$36,566.00 (849,738,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Nurse Anesthesia

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

US$22,400.00 (520,542,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Pediatric Nurse Practitioner

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

US$22,400.00 (520,542,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

US$22,400.00 (520,542,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Advanced Clinical Pharmacy Practice

20 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (520,542,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Bilingual Audiology

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 9 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$22,400.00 (520,542,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Bilingual Speech-Language Pathology

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 9 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$22,400.00 (520,542,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Clinical and Translational Research

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 13

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (520,542,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Medical and Community Health Information

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 18 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Năm 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (520,542,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Arizona được xếp trong tốp 100 trường đại học toàn cầu và là trường đại học số 1 và đầu tiên ở tiểu bang Arizona.

  • Thuộc nhóm đại học tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. News & World Report)
  • Thành viên của hiệp hội AAU danh giá
  • Hơn 300 chương trình đào tạo
  • Thuộc tốp 50 trường đại học công lập hàng đầu cả nước