9 khóa học Kế toán tại University of Arizona

usa

5216

140

XẾP HẠNG THE TIMES 104

Accelerated Masters Program of Finance

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

US$22,400.00 (521,505,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Administration - Accounting

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 November 2020

US$36,600.00 (852,102,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 9 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Real Estate Development Finance

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

US$22,400.00 (521,505,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Accounting

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

US$22,447.00 (522,599,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Accounting

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 October 2020

US$22,447.00 (522,599,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Management (Accounting)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (521,505,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Management (Finance)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (521,505,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$51,850.00 (1,207,145,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Arizona được xếp trong tốp 100 trường đại học toàn cầu và là trường đại học số 1 và đầu tiên ở tiểu bang Arizona.

  • Thuộc nhóm đại học tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. News & World Report)
  • Thành viên của hiệp hội AAU danh giá
  • Hơn 300 chương trình đào tạo
  • Thuộc tốp 50 trường đại học công lập hàng đầu cả nước