602 khóa học tại University of Arizona

null

5219

146

XẾP HẠNG THE TIMES 104

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Accelerated MA Program (AMP) in Communication

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Both the BA and MA in Communication in five years of study

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program in Agricultural and Resource Economics (MS)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Three or four semesters

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program in Architecture (MS)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TO EARN BOTH A BACHELOR’S DEGREE AND A MASTER’S DEGREE IN AS FEW AS 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 October 2020

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program in Biosystems Engineering

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program in French

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - : 30

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 August 2020

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program in Hydrology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - : 30

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 August 2020

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program in Optical Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 35

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program in Systems Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 OR 33 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program of Art History

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 September 2020

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program of Biochemistry (MS)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program of Chemical Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accelerated Master's Program of Computer Science

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 13 Tháng Một 2021

US$22,400.00 (521,147,200 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH