687 khóa học tại University of Arizona

null

4257

126

XẾP HẠNG THE TIMES 104

Accelerated Master of Science Program in Statistics

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master of Science Program in Statistics and Data Science

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master of Science Program in Urban Planning

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 UNITS OF GRADUATE CREDIT

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in Agricultural and Resource Economics (MS)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Three or four semesters

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in Architecture (MS)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TO EARN BOTH A BACHELOR’S DEGREE AND A MASTER’S DEGREE IN AS FEW AS 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in Biosystems Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in French

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - : 30

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in Industrial Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in Information

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in Management Information Systems

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - : 33

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in Optical Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 35

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accelerated Master's Program in Systems Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 OR 33 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$22,400.00 (519,064,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Arizona được xếp trong tốp 100 trường đại học toàn cầu và là trường đại học số 1 và đầu tiên ở tiểu bang Arizona.

  • Thuộc nhóm đại học tốt nhất Hoa Kỳ (U.S. News & World Report)
  • Thành viên của hiệp hội AAU danh giá
  • Hơn 300 chương trình đào tạo
  • Thuộc tốp 50 trường đại học công lập hàng đầu cả nước