5 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại The University of Alabama

usa

926

17

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Doctor of Philosophy (PhD) in Counselor Education

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Educational Specialist (Ed.S) in Counselor Education (School Counseling Certification)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Counselor Education - Rehabilitation Counseling Option

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Counselor Education - School Counseling Option

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 48 SEMESTER HOURS OF STUDY

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Library and Information Studies

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên