12 khóa học Quản lý Giáo dục tại The University of Alabama

usa

879

12

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Doctor of Education in Educational Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Education in Higher Education Administration Executive Cohort

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 66 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Education in Instructional Leadership, Concentration in Nurse Education

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 73 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2021, 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 75 SEMESTER CREDIT HOURS BEYOND THE MASTER’S DEGREE

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Higher Education Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 78 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2021, 1 October 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Specialist in Educational Leadership, concentration in School Library Media Specialist

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Educational Specialist in Educational Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2021, 1 October 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Educational Specialist in Educational Leadership (Instructional Leadership Certification)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2021, 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2021, 1 May 2021, 1 October 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Educational Specialist in Educational Leadership (Teacher Leader Certification)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2021, 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2021, 1 May 2021, 1 October 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Educational Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2021, 1 October 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Educational Leadership and Reduced Hour Option (Instructional Leadership Certif ...

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - CREDIT HOURS: 18-30

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2021, 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2021, 1 May 2021, 1 October 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Higher Education Administration

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2021, 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên