8 khóa học Công tác xã hội tại The University of Alabama

usa

1117

22

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Social Work

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

US$30,250.00 (705,898,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Work

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 7 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Social Work

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - ADVANCED CLINICAL PRACTICE CONCENTRATION - 45 HOURS, ORGANIZATIONAL LEADERSHIP CONCENTRATION - 45 HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Counselor Education - Clinical Mental Health Counseling Option

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Consumer Sciences with a Concentration in Family Financial Planning and Coun ...

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Social Work

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Post-Master's Certificate Program in Nursing Case Management

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 16 giờ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Human Development and Family Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - NO FEWER THAN 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

US$30,250.00 (705,898,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên