9 khóa học Kế toán tại The University of Alabama

usa

1190

24

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Science in Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - NO FEWER THAN 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

US$30,250.00 (701,195,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - NO FEWER THAN 120 CREDITS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

US$30,250.00 (701,195,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 48 SEMESTER HOURS OF NON-DISSERTATION COURSE CREDIT IS REQUIRED

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Finance

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 48 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

JD/Tax LL.M.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - JD - 90 CREDIT HOURS. THE LL.M. DEGREE REQUIRES 24 CREDIT HOURS,15 OF WHICH MAY ALSO COUNT TOWARD THE JD DEGREE.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Juris Master (JM ) - Concentration in Taxation

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Accountancy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Finance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Tax Accounting

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 HOURS OF APPROVED COURSEWORK

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên