4 khóa học Hóa học tại The University of Alabama

usa

1108

21

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Science in Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

US$30,250.00 (705,898,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Marine Science/Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

US$30,250.00 (705,898,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 48 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - PLAN I - MINIMUM OF 24 SEMESTER HOURS; PLAN II - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tám 2020, 6 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên