5 khóa học Khoa học Máy tính tại The University of Alabama

null

719

7

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Science in Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2020, 19 Tháng Tám 2020

US$30,250.00 (702,057,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication and Information Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 30

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2020, 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 48 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2020, 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

JD/Master of Science in Civil Engineering (MSCE)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2020, 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - PLAN I - MINIMUM OF 24 SEMESTER HOURS; PLAN II - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2020, 19 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên