5 khóa học Tài chính tại The University of Alabama

null

872

12

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Bachelor of Science in Consumer Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2021, 1 October 2021

US$30,250.00 (697,852,375 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2021, 1 October 2021

US$30,250.00 (697,852,375 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Human Environmental Sciences, Consumer Sciences, Concentration in Family F ...

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2021, 1 October 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Consumer Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2021, 1 October 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Consumer Sciences with a Concentration in Family Financial Planning and Coun ...

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2021, 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên