265 khóa học tại The University of Alabama

usa

960

21

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Accounting, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, MMA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, Ph.D.

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Addiction and Recovery, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising and Public Relations, MA

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising, BA

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering and Mechanics, MS

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2022, 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022, 30 June 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Aerospace Engineering and Mechanics, Ph.D.

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Aerospace Engineering, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

African American Studies, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Studies, BA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Studies, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Alabama

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên

Tư vấn du học