Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

265 khóa học tại The University of Alabama

usa

833

19

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Accounting, BS

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, MMA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, Ph.D.

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Addiction and Recovery, BS

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising and Public Relations, MA

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising, BA

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering and Mechanics, MS

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

30 June 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Aerospace Engineering and Mechanics, Ph.D.

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2023

Xem chi tiết

Trực tuyến

Aerospace Engineering, BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

African American Studies, BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Studies, BA

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2023

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Studies, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

US$30,250.00 (756,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Alabama

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên

Tư vấn du học