285 khóa học tại The University of Alabama

usa

781

12

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Bachelor of Arts in Advertising

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in African American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communicative Disorders

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Creative Media

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Criminology and Criminal Justice

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Dance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021, 12 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,250.00 (695,765,125 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Alabama

Với truyền thống lâu đời, Đại học Alabama là nơi đem đến những kết quả thần kỳ, thông qua đóng góp và nghiên cứu của các học giả trong trường.

  • Tọa lạc giữa lòng thành phố Tuscaloosa, Alabama
  • Có 200 chương trình tại 10 trường trực thuộc
  • Cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở mọi cấp bậc
  • Hơn 600 tổ chức sinh viên