91 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University At Buffalo, The State University of New York

usa

2519

68

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Advanced Certificate in Data Analysis for the Social Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (524,857,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Certificate in Family Nurse Practitioner

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1.5 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (524,857,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Certificate in Family Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$13,570.00 (314,450,825 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Certificate in Mental Health Counseling

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$22,650.00 (524,857,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BA in Anthropology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Communication

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Film Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in German - German Language and Linguistics Concentration

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Linguistics - Applied Linguistics Concentration

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Linguistics - Chinese Language and Linguistics Concentration

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Linguistics - Honors Language and Cognition Concentration

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 31 Tháng Tám 2020

US$24,540.00 (568,653,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cách New York City và Canada không xa, Buffalo là nơi tuyệt vời để khám phá những nét đẹp của Bắc Mỹ.

  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 13/1.
  • 94% sinh viên tốt nghiệp của UB đều đang học sau đại học hoặc
  • Nhiều trung tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới.
  • Hơn 300 câu lạc bộ sinh viên cũng như nhiều đội thể thao cạnh